Kompetencje Absolwentów SAN – Bezpieczeństwo Narodowe i Informatyka

Projekt wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia
DOT. KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Zapraszamy do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia z „Zarządzania bezpieczeństwem Informacji” dla studentów Bezpieczeństwa Narodowego.

Szczegóły oferty znajdują się w załączniku.

Wzór oferty do pobrania.


UWAGA! Przedłuzony termin składania ofert
Oferty można składać w siedzibie Społecznej Akademii Nauk Łódź, ul. Sienkiewicza 9
w pokoju nr 402 od 27.09.2018r. do dnia 25.10.2018r. do godz. 15.00 lub faksem na nr. 42 664.66.76 lub drogą elektroniczną na adres: mkoperkiewicz@spoleczna.plZapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach
DOT. KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

 W ramach projektu „Kompetencje absolwentów SAN-Bezpieczeństwo Narodowe i Informatyka”, wszystkich studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe semestr 4, 5 i 6  zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach z: Zabezpieczania Imprez Masowych, Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, Praktycznego Strzelania

 

1. 70-godzinne szkolenie ZABEZPIECZENIE IMPREZ MASOWYCH, to szkolenie skierowane do studentów, którzy chcą nabyć wiedzę i uprawnienia ochrony imprez masowych. Szkolenie zakończy się certyfikacją uprawnionej placówki szkoleniowej.

Szkolenie realizowane będzie w pięciu terminach, na zjazdach A oraz w tygodniu,
co nie powinno kolidować z zajęciami:
1. 3-4.11, 24-25.11, 8-9.12
2. 19-20.01, 2-3.02, 16-17.02,2-3.03
3. luty-marzec 2019
4. maj-czerwiec 2019
5. w zależności od chętnych osób
*Liczba miejsc jest ograniczona, do każdej edycji możemy  zakwalifikować 9 osób
( w sumie 45os.)
Szczegółowy zakres materiału znajduje się na stronie internetowej: http://projekt.binf.san.edu.pl/bn.html

 

2. 60-godzinne szkolenie ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI, to szkolenie skierowane do Studentów, którzy chcieliby poszerzyć wiedzę w dziedzinie zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacjach, poznają standardy poufności, integralności i dostępności informacji. Szkolenie zakończy się certyfikacją VCC (certyfikaty uznawanym na rynku UE).

Szkolenie realizowane będzie w dwóch edycjach,
jeden na zjazdach A oraz jeden w tygodniu:
1. grudzień 2018
2. luty-marzec 2019
*Liczba miejsc jest ograniczona, do każdej edycji możemy  zakwalifikować 8 osób
(w sumie 16 osób).

Szczegółowy zakres materiału znajduje się na stronie internetowej: http://projekt.binf.san.edu.pl/bn.html

 

3. 40-godzinne szkolenie PRAKTYCZNE STRZELANIE, to szkolenie dla studentów, którzy chcieliby poszerzyć swoja wiedzę oraz umiejętności w posługiwaniu się bronią palną. Kurs ten składa się z zajęć teoretycznych, na których zapoznajecie się z budową broni oraz poznajcie prawidłową postawę strzelecką. Natomiast, druga część to zajęcia praktyczne na strzelnicy. Kurs kończy się zaświadczeniem placówki szkoleniowej.

Szkolenie realizowane będzie w trzech edycjach:
1. 6-7.10 (teoria) + 20-21.10 (strzelnica)
2. 8-9.04 (teoria)+ 13-14.04 (strzelanie)
3. 29-30.04 (teoria) + 7-8.05 (strzelanie)

*Liczba miejsc jest ograniczona, do każdej edycji możemy przyjąć 5 osób
(w sumie 15 os.)
Szczegółowy zakres materiału znajduje się na stronie internetowej: http://projekt.binf.san.edu.pl/bn.html

Aktywny udział w projekcie daje możliwość uzyskanie 5 dodatkowych punktów do stypendium naukowego.

 


Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych
DOT. KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Zapraszamy do złożenia oferty na przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych dla studentów Bezpieczeństwa Narodowego po zakończonym szkoleniu z „Zabezpieczanie imprez masowych”.

Szczegóły oferty znajdują się w załączniku.

Wzór oferty do pobrania.

Oferty można składać w siedzibie Społecznej Akademii Nauk Łódź, ul. Sienkiewicza 9
w pokoju nr 402 od 27.09.2018r. do dnia 15.10.2018r. do godz. 15.00 lub faksem na nr. 42 664.66.76 lub drogą elektroniczną na adres: mkoperkiewicz@spoleczna.plZapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia szkolenia 72 h z „Programowania aplikacji biznesowych”
DOT. KIERUNKU INFORMATYKA

Zapraszamy do złożenia oferty na usługę przeprowadzenia szkolenia 72 h z „Programowania aplikacji biznesowych” dla studentów kierunku Informatyka w ramach projektu „Kompetencje Absolwentów SAN- Bezpieczeństwo Narodowe i Informatyka”. Szczegółowe informacje, wymogi oraz wzór oferty znajdziecie Państwo w załączniku.


Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie dodatkowych zajęć ze studentami kierunku Bezpieczeństwo Narodowe
DOT. KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Zapraszamy do złożenia oferty na przeprowadzenie przez pracodawców dodatkowych zajęć ze studentami kierunku Bezpieczeństwo Narodowe z zakresu „Zabezpieczania Imprez Masowych” i „Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji” w ramach projektu „ Kompetencje Absolwentów SAN- Bezpieczeństwo Narodowe i Informatyka”. Zajęcia mają mieć wymiar praktyczny i mają służyć kształtowaniu kompetencji zawodowych studentów.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Społeczna Akademia Nauk 90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 9 w pokoju nr 403 od 17.05.2018 r. do dnia 5.06.2018 r. do godz. 15.00 lub faksem na nr. 42 664.66.76 lub drogą elektroniczną na adres: mcholys@san.edu.pl


Zapytanie ofertowe w pliku do pobrania.


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
DOT. KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia wykonawcy w zakresie przeprowadzenia usługi szkoleń z „Zabezpieczania imprez masowych” w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Informacja w pliku do pobrania.Kontakt

Społeczna Akademia Nauk

ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łodź

Biuro projektu

IV piętro, pok. 403

Telefon

42 664 66 76 lub 42 664 66 10