Kompetencje Absolwentów SAN – Bezpieczeństwo Narodowe i Informatyka

Projekt wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kierunek- Informatyka

Studentom kierunku INFORMATYKA oferujemy:

  • Przygotowanie przy pomocy doradcy zawodowego indywidualnego bilansu kompetencji, który będzie punktem wyjścia do realizacji planów kariery zawodowej z uwzględnieniem dostosowania własnych kompetencji do zmieniających się wymagań rynku pracy dzięki uczestnictwu we wszystkich oferowanych formach szkoleniowych oraz wskazań do samodzielnego kształcenia w przyszłości (Lifelong learning). Bilanse Kompetencji będą przeprowadzane dwukrotnie: na początku projektu oraz po zakończeniu zaplanowanych szkoleń, warsztatów czy zajęć dodatkowych.
  • 144 godzinne, certyfikowane warsztaty trwające przez dwa semestry:

Na studiach I stopnia: Programowanie aplikacji biznesowych
Na studiach II stopnia: Zaawansowane programowanie logiki biznesowej i grafiki w aplikacjach użytkowych

  • zajęcia dodatkowe z pracodawcami i ekspertami oraz zajęcia praktyczne prowadzone w formie projektowej podnoszące kompetencje zawodowe.

Warunkiem udziału w projekcie jest:

  • posiadanie statusu Studenta Społecznej Akademii Nauk w Łodzi (min. czwartego semestru studiów I stopnia lub pierwszego semestru studiów II stopnia) na kierunku Informatyka,
  • złożenie deklaracji uczestnictwa we wszystkich proponowanych formach wsparcia,
  • udzielenie wymaganych danych osobowych oraz zgody na ich przetwarzanie.

Selekcja uczestników odbywa się na zasadzie:

  • rozmowy kwalifikacyjnej,
  • znajomości podstaw języka Java,
  • złożonych dokumentów.

 

Kontakt

Społeczna Akademia Nauk

ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łodź

Biuro projektu

IV piętro, pok. 403

Telefon

42 664 66 76 lub 42 664 66 10