Kompetencje Absolwentów SAN – Bezpieczeństwo Narodowe i Informatyka

Projekt wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia

Zapraszamy do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia z „Zarządzania bezpieczeństwem Informacji” dla studentów Bezpieczeństwa Narodowego.

Szczegóły oferty znajdują się w załączniku.

Wzór oferty do pobrania.


UWAGA! Przedłuzony termin składania ofert
Oferty można składać w siedzibie Społecznej Akademii Nauk Łódź, ul. Sienkiewicza 9
w pokoju nr 402 od 27.09.2018r. do dnia 25.10.2018r. do godz. 15.00 lub faksem na nr. 42 664.66.76 lub drogą elektroniczną na adres: mkoperkiewicz@spoleczna.plZapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach

 W ramach projektu „Kompetencje absolwentów SAN-Bezpieczeństwo Narodowe i Informatyka”, wszystkich studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe semestr 4, 5 i 6  zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach z: Zabezpieczania Imprez Masowych, Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, Praktycznego Strzelania

 

1. 70-godzinne szkolenie ZABEZPIECZENIE IMPREZ MASOWYCH, to szkolenie skierowane do studentów, którzy chcą nabyć wiedzę i uprawnienia ochrony imprez masowych. Szkolenie zakończy się certyfikacją uprawnionej placówki szkoleniowej.

Szkolenie realizowane będzie w pięciu terminach, na zjazdach A oraz w tygodniu,
co nie powinno kolidować z zajęciami:
1. 3-4.11, 24-25.11, 8-9.12
2. 19-20.01, 2-3.02, 16-17.02,2-3.03
3. luty-marzec 2019
4. maj-czerwiec 2019
5. w zależności od chętnych osób
*Liczba miejsc jest ograniczona, do każdej edycji możemy  zakwalifikować 9 osób
( w sumie 45os.)
Szczegółowy zakres materiału znajduje się na stronie internetowej: http://projekt.binf.san.edu.pl/bn.html

 

2. 60-godzinne szkolenie ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI, to szkolenie skierowane do Studentów, którzy chcieliby poszerzyć wiedzę w dziedzinie zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacjach, poznają standardy poufności, integralności i dostępności informacji. Szkolenie zakończy się certyfikacją VCC (certyfikaty uznawanym na rynku UE).

Szkolenie realizowane będzie w dwóch edycjach,
jeden na zjazdach A oraz jeden w tygodniu:
1. grudzień 2018
2. luty-marzec 2019
*Liczba miejsc jest ograniczona, do każdej edycji możemy  zakwalifikować 8 osób
(w sumie 16 osób).

Szczegółowy zakres materiału znajduje się na stronie internetowej: http://projekt.binf.san.edu.pl/bn.html

 

3. 40-godzinne szkolenie PRAKTYCZNE STRZELANIE, to szkolenie dla studentów, którzy chcieliby poszerzyć swoja wiedzę oraz umiejętności w posługiwaniu się bronią palną. Kurs ten składa się z zajęć teoretycznych, na których zapoznajecie się z budową broni oraz poznajcie prawidłową postawę strzelecką. Natomiast, druga część to zajęcia praktyczne na strzelnicy. Kurs kończy się zaświadczeniem placówki szkoleniowej.

Szkolenie realizowane będzie w trzech edycjach:
1. 6-7.10 (teoria) + 20-21.10 (strzelnica)
2. 8-9.04 (teoria)+ 13-14.04 (strzelanie)
3. 29-30.04 (teoria) + 7-8.05 (strzelanie)

*Liczba miejsc jest ograniczona, do każdej edycji możemy przyjąć 5 osób
(w sumie 15 os.)
Szczegółowy zakres materiału znajduje się na stronie internetowej: http://projekt.binf.san.edu.pl/bn.html

Aktywny udział w projekcie daje możliwość uzyskanie 5 dodatkowych punktów do stypendium naukowego.

 


Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych

Zapraszamy do złożenia oferty na przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych dla studentów Bezpieczeństwa Narodowego po zakończonym szkoleniu z „Zabezpieczanie imprez masowych”.

Szczegóły oferty znajdują się w załączniku.

Wzór oferty do pobrania.

Oferty można składać w siedzibie Społecznej Akademii Nauk Łódź, ul. Sienkiewicza 9
w pokoju nr 402 od 27.09.2018r. do dnia 15.10.2018r. do godz. 15.00 lub faksem na nr. 42 664.66.76 lub drogą elektroniczną na adres: mkoperkiewicz@spoleczna.plZapytanie ofertowe na przeprowadzenie dodatkowych zajęć ze studentami kierunku Bezpieczeństwo Narodowe

Zapraszamy do złożenia oferty na przeprowadzenie przez pracodawców dodatkowych zajęć ze studentami kierunku Bezpieczeństwo Narodowe z zakresu „Zabezpieczania Imprez Masowych” i „Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji” w ramach projektu „ Kompetencje Absolwentów SAN- Bezpieczeństwo Narodowe i Informatyka”. Zajęcia mają mieć wymiar praktyczny i mają służyć kształtowaniu kompetencji zawodowych studentów.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Społeczna Akademia Nauk 90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 9 w pokoju nr 403 od 17.05.2018 r. do dnia 5.06.2018 r. do godz. 15.00 lub faksem na nr. 42 664.66.76 lub drogą elektroniczną na adres: mcholys@san.edu.pl


Zapytanie ofertowe w pliku do pobrania.


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia wykonawcy w zakresie przeprowadzenia usługi szkoleń z „Zabezpieczania imprez masowych” w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Informacja w pliku do pobrania.


PRAKTYCZNE STRZELANIE” szkolenie w ramach projektu „Kompetencje Absolwentów SAN – Bezpieczeństwo Narodowe i Informatyka” (40 GODZIN)

Miejsce szkolenia: Łódź, ul. Sienkiewicza 46, III Liceum Ogólnokształcące sala 9

Prowadzący: Dariusz Skłodowski

Rozpoczęcie szkolenia:
19.05.2018 godz. 9:00-16:45 (teoria)
20.05.2018 godz. 9:00-16:45 (warsztat)
Łódź, ul. Sienkiewicza 46 sala 9


Więcej informacji w pliku do pobrania.


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SZKOLENIU „Zabezpieczanie imprez masowych” w ramach projektu „Kompetencje Absolwentów SAN – Bezpieczeństwo Narodowe i Informatyka”

70 godzin
Zajęcia: Społeczna Akademia Nauk, ul. Kilińskiego 98

Szkolenie rozpoczyna się w połowie maja 2018r.

Celem szkolenie jest nabycie umiejętności oraz uprawnień do wykonywania zadań z zakresu ochrony imprez masowych i kierowania działaniami ochronnymi, potwierdzonych zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia.

W programie m.in. zagadnienia:

- Podstawy prawne wykonywania zadań służących zapewnieniu porządku i bezpieczeństwa podczas imprez masowych.
- Wybrane zagadnienia z zakresu organizacji i zarządzania.
- Wybrane elementy z zakresu psychologii i socjologii.
- Wybrane zagadnienia z zakresu kryminologii i kryminalistyki.
- Wybrane zagadnienia z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń.
- Wybrane zagadnienia z zakresu prawa karnego procesowego.
- Wybrane zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego.
- Wybrane zagadnienia z zakresu prawa cywilnego.
- Ogólne zasady zabezpieczania imprez masowych.
- Zasady sporządzania planów zabezpieczeń oraz procedur bezpieczeństwa.
- Nadzór nad wykonywaniem zadań przez służby porządkowe i służby informacyjne oraz kontrola tych służb.
- Zasady współpracy z Policją, Państwową Strażą Pożarną oraz innymi służbami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej.
- Techniczne środki zabezpieczenia imprezy masowej.


Szkolenie zakończy egzaminem i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla kierownika do spraw bezpieczeństwa zgodnie z rozporządzeniem.

Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie mailem pod adres: mcholys@spoleczna.pl

Biuro projektu: Społeczna Akademia Nauk, ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź, IV piętro,
pok. 403, tel. 42 664.66.10.


Zapraszamy do złożenia oferty na poprowadzenie szkolenia „PRAKTYCZNE STRZELANIE” dla Studentów Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, kierunku Bezpieczeństwo Narodowe.

Szkolenie obejmuje 40 h dydaktycznych:

1. Zajęcia teoretyczne 10 h
- przepisy bezpieczeństwa i przepisy obowiązujące na strzelnicy,
- budowa dane techniczne i zasady działania części broni palnej.

2. Zajęcia warsztatowe 10 h
- podstawy celnego strzelania,
- rozkładanie i składanie wybranych egzemplarzy broni palnej,
- techniki posługiwania się bronią.

3. Praktyczne strzelanie 20 h

- postawy strzeleckie,
- strzelanie z broni palnej.

Ofertę można złożyć do dnia 25.04.2018 r. do godz. 16.00
Planowany termin rozpoczęcia
szkolenia maj 2018 r.
Liczba uczestników: 6 grup x 5 osób

Zapytanie ofertowe: PLIK DO POBRANIA
Wzór oferty: PLIK DO POBRANIA


Zarządzanie bezpieczeństwem informacji - szkolenie

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
szkolenie w ramach projektu „Kompetencje Absolwentów SAN – Bezpieczeństwo Narodowe i Informatyka” (60 godzin)

Miejsce szkolenia: Łódź, ul. Kilińskiego 98, Aula
Rozpoczęcie szkolenia: 21.03.2018 r. godzina 9:00 do 10:30

Prowadzący:
prof. Justyna Zajdel-Całkowska
mgr Paweł Bukowski

Tematyka szkolenia: PLIK DO POBRANIA


SZKOLENIE - Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji

Miejsce szkolenia: III Liceum Ogólnokształcące ul. Sienkiewicza 46 sala 9

- Zjazdy A (28.10.17, 18.11.17, 02.12.17, 16.12.17, 20.01.18, 03.02.18, 17.02.18,03.03.18)

Prowadzący:
prof. Justyna Zajdel-Całkowska

mgr Paweł Bukowski

Więcej informacji do pobrania


SZKOLENIE - ZABEZPIECZENIE IMPREZ MASOWYCH DLA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

Uprzejmie informujemy, że prowadzącym szkolenie ZABEZPIECZENIE IMPREZ MASOWYCH jest pan major Dariusz Skłodowski.

Uczestników szkolenia zapraszamy 1 lipca 2017 r. do sali K-34 o godz. 9.00.

Harmonogram szkolenia: 1, 2, 8, 9, 15, 16 lipca 2017 r. - zajęcia w godz. 9.00-18.30 oraz dodatkowe 10 godzin w terminach uzgodnionych z prowadzącym w okresie od 1 do 15 lipca. 2017 r.

Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w szkoleniu i życzymy sukcesów na egzaminie 16 lipca 2017 r. ! :)


ZAPYTANIE OFERTOWE dot. wyboru prowadzących szkolenie "ZABEZPIECZENIE IMPREZ MASOWYCH".

Uprzejmie informujemy, że przedłużony został termin składania ofert do dnia 27 czerwca do godz. 16.00. Zapraszamy do złożenia oferty.

Zapytania ofertowe - tutaj
Wzór oferty - tutaj


ZAPYTANIE OFERTOWE dot. wyboru prowadzących szkolenie "ZABEZPIECZENIE IMPREZ MASOWYCH".


Zapraszamy do zapoznania się z treścią Zapytania ofertowego - tutaj
Wzór oferty - tutaj


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia NA ZAKUP USŁUG PRZEPROWADZENIA EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO W STANDARDZIE VCC LUB RÓWNOWAŻNYM ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI realizowanych przez Społeczną Akademię Nauk w ramach projektu: „Kompetencje Absolwentów SAN – Bezpieczeństwo Narodowe i Informatyka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - została wybrana oferta złożona przez Firmę: SZKOLENIA ŁÓDŹ CENTRUM KSZTAŁCENIA Dagmara Szonert-Rzepecka, ul. Sienkiewicza 9 lok. 1, 90-113 Łódź.

Oferta wpłynęła w formie papierowej do siedziby Zamawiającego w dniu 19.05.2017r. o godzinie 09:35. Oferta jest jedyną ważną ofertą uczestniczącą w przedmiotowym postępowaniu niepodlegającą odrzuceniu, uzyskała najwyższą liczbę punktów, a Oferent spełnia warunki udziału w postępowaniu. Cena wykonania usługi brutto 40.000,00 PLN, słownie: czterdzieści tysięcy złotych.

UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby uczestników egzaminów do 60%, a tym samym proporcjonalnego zmniejszenia ceny wykonania zamówienia.

W postępowaniu wpłynęła tylko oferta jednego Wykonawcy: SZKOLENIA ŁÓDŹ CENTRUM KSZTAŁCENIA Dagmara Szonert-Rzepecka, ul. Sienkiewicza 9 lok. 1, 90-113 Łódź


Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności na zakup usługi przeprowadzenia egzaminu certyfikowanego w standardzie VCC lub równoważnym

Uprzejmie informujemy o ogłoszeniu zapytania ofertowego na zakup usługi przeprowadzenia egzaminu certyfikowanego w standardzie VCC lub równoważnym standardzie uznanym na rynku pracy Unii Europejskiej z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Zapytanie ofertowe z dnia 9.05.2017 – do pobrania tutaj
Wzór oferty – do pobrania tutaj


Szkolenie „Zarządzanie bezpieczeństwem informacji” – 2 edycja

Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy drugą edycję szkolenia „Zarządzanie bezpieczeństwem informacji”. Szkolenie składa się z 15 modułów (4 godzin dydaktyczne każdy) realizowanych w ciągu 60 godzin – trzy miesiące.

Zajęcia odbywają się w Społecznej Akademii Nauk, ul. Kilińskiego 98, sala K-32
- we wtorki i czwartki od 17.00 do 20.15

Szkolenie rozpoczyna się we wtorek 16 maja 2017 o godz. 17.00, K-32


Szkolenie „Zarządzanie bezpieczeństwem informacji”

Z przyjemnością informujemy, że rozpoczynamy pierwszą edycję szkolenia „Zarządzanie bezpieczeństwem informacji”. Szkolenie składa się z 15 modułów ( 4 godzin dydaktyczne każdy) realizowanych w ciągu 60 godzin – trzy miesiące.

Zajęcia odbywają się w Społecznej Akademii Nauk, ul. Kilińskiego 98, sala K-31:
- we wtorki od 12.30 do 15.45
- w czwartki od 15.15 do 18.30

Szkolenie rozpoczyna się w czwartek 23 marca 2017 o godz. 15.15, K-31


Rekrutacja dla VI semestru 2015/2016

Wszystkich chętnych prosimy o kontakt telefoniczny z biurem projektu przy ul. Sienkiewicza 9, IV p., pok. 403; Tel.: 42 664 66 76 lub 42 664 66 10.

Dyżur doradcy zawodowego: zjazd 14 maja (w czasie zajęć), ul. Gdańska 121, sala 8, od 13.00.


Kontakt

Społeczna Akademia Nauk

ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łodź

Biuro projektu

IV piętro, pok. 403

Telefon

42 664 66 76 lub 42 664 66 10