Kompetencje Absolwentów SAN – Bezpieczeństwo Narodowe i Informatyka

Projekt wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

O projekcie

Z przyjemnością informujemy, że rozpoczęliśmy realizację projektu „Kompetencje Absolwentów SAN – Bezpieczeństwo Narodowe i Informatyka” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest od 02.01.2017 r. do 30.09.2019 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.1 – Kompetencje w szkolnictwie wyższym pod nadzorem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych niezbędnych na rynku pracy wśród Studentek i Studentów czterech ostatnich semestrów studiów I i II stopnia na kierunku Informatyka oraz na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.

Dzięki udziałowi w projekcie Studenci:
- nabędą specjalistyczne kompetencje zawodowe poszukiwane na rynku pracy,
- zidentyfikują swoje zasoby kompetencji i predyspozycji oraz wyznaczą sposoby ich dostosowania do wymagań pracodawców.

W projekcie weźmie udział:
- 110 Studentek i Studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe
- 64 Studentki i Studentów kierunku Informatyka

 

Wartość projektu:
605.847,20 PLN, w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 510.608,02 PLN.

Kontakt

Społeczna Akademia Nauk

ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łodź

Biuro projektu

IV piętro, pok. 403

Telefon

42 664 66 76 lub 42 664 66 10